ייעוד ומטרות

משימה

לקדם את התפתחותם המקצועית של חברי האגודה, לרבות קידום הידע התיאורטי וההתמחות המעשית בענפי התרגום, המתורגמנות והעריכה הלשונית בישראל, וזאת כדי שיוכלו לקוחותיהם ליהנות מתרגומים מקצועיים, מדויקים ואמינים.

 

חזון

להפוך לנציגה המובילה של קהילת המתרגמים, המתורגמנים והעורכים בישראל.

 

מטרות האגודה

כדי לממש את חזונה ולהוציא אל הפועל את משימתה, הציבה לעצמה אגודת המתרגמים מספר מטרות פנימיות וחיצוניות:

 

מטרות פנימיות

 

 • לאפשר את התפתחותם המקצועית השוטפת של חברי האגודה באמצעות הרצאות, סדנאות, כנסים ואירועים אחרים
 • לספק לחברים הזדמנויות לקשור קשרים ושיתופי פעולה לא רשמיים, וליצור תחושת קהילתיות
 • לעודד פעילויות עסקיות מן המעלה הראשונה בין חברי האגודה ובין לקוחותיה
 • לסייע לחברים לפתח כישורים עסקיים הולמים, הן כעצמאים והן כעובדים במשרה חלקית נוספת
 • להרחיב את השירותים המוצעים לחברים, כגון חברות בארגון להב, מתן ייעוץ משפטי, וחברות במועדוני צרכנים רלוונטיים
 • לפתח מערכת הכרה והסמכה למתרגמים, למתורגמנים ולעורכים לשוניים למען עתידו של המקצוע
 • להגדיל את מספר החברים באגודה, ובכללם גם אנשי מקצוע שאינם זוכים היום לייצוג הולם  (כדוגמת מתרגמי כתוביות ועורכים לשוניים)

מטרות חיצוניות

 

 • לקדם את ההכרה בענפי התרגום, המתורגמנות והעריכה הלשונית (בהיותם ענפים הקשורים זה בזה) בקרב מוסדות הציבור והקהל הרחב
 • להיאבק למען הבנת חשיבותם התרבותית של התרגום ושל העריכה הלשונית כאמצעים לשימורה של השפה העברית
 • להיאבק למען הבנת חשיבותו של תרגום איכותי במדינת ישראל, ובכלל זה במערכת בתי המשפט, כדי להבטיח יישומן של זכויות אדם ואזרח; ובמערכת הבריאות, שבה משמעותם של מחסומי שפה הינה חיים או מוות
 • לקדם את אגודת המתרגמים כמקור רב ערך לאנשי מקצוע אמינים בשוק פרוץ
 • להדק קשרים בין האגודה לאגודות אחיות ברחבי העולם

 

 

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!