ועדות

באגודה פועלות מספר ועדות, כולל ועדות משנה המתכנסות לפי הצורך כדי לדון בנושאים מסוימים, כגון "תרגימא" והסמכה.

האסיפה הכללית הינה הגוף השולט, והיא קובעת את מדיניות האגודה ושיטות העבודה על-פי הצבעה וברוב קולות. האסיפה הכללית בוחרת את תשעת חברי הוועד המנהל ואת שלושת חברי ועדת הביקורת.

הוועד המנהל אחראי לכל ענייני האגודה. הוועד מכהן בתפקידו שנה אחת. יו"ר הוועד, הסגן, המזכיר והגזבר נבחרים על-ידי הוועד מבין תשעת חבריו. החלטות הוועד מתקבלות בהצבעת רוב. בכוחו של הוועד למנות ועדות משנה, ובכללן ועדה המפקחת על מינוי מועמדים לבחירות הבאות.

ועדת הביקורת הינה הגוף המפקח על האגודה. בסמכותה לבקר את העניינים הכספיים והכלכליים של האגודה ולהגיש את המלצותיה לאסיפה הכללית.

 

חברי הוועד המנהל לשנת 2023-2024:

אלירם ברוידא - יו"ר זמני, סגן יו"ר, אחראי אירועים חודשיים

 ויקטוריה קוסטה - גזברית

אריה גוס - מזכיר הועד

גילה אנסל-בראונר - חברת ועד

               פיטר לוטן - חבר ועד

חברי ועדת ביקורת לשנת 2023-2024:

מרים בלום

סטיבן ריפקינד

אוולינה לויטרשטיין

 

 

בנוסף, ישנם חברים באגודה המשמשים בתפקידים שונים, אך אינם חברים בועד:

מיכאלה זיו - רכזת תכנית ההכרה וההסמכה

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!