איך למצוא מתרגמים באתר

  חיפוש מתרגמים נעשה בתיבת החיפוש שבצד ימין של הדף.

  לפניכם שתי אפשרויות לחיפוש מתרגמים באתר:

  האפשרות הראשונה היא באמצעות חיפוש על פי שפות בתיבת החיפוש העליונה. מצאו את השפה ממנה ברצונכם לתרגם ואת השפה אליה ברצונכם לתרגם ולחצו “חפש”. המערכת תציג לכם את כל המתרגמים שהפרופילים שלהם מתאימים לשפות שחיפשתם.

  האפשרות השנייה היא להזין טקסט חופשי (למשל “תרגום משפטי”, “שירה”, שם פרטי או שם משפחה של מתרגם וכו’) – והמערכת תציג בפניכם פרופילים של מתרגמים שמילים אלה מופיעות בהם.

חיפוש מתרגם

   בקשה לתרגום

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   נתוני שדה לא חוקיים!

   שליחת הבקשה הצליחה!