Zoya Lerner
שם (אנגלית) Zoya Lerner
שם (עברית) זויה לרנר
QR Code

שפות

שפות מקור אנגלית, רוסית, עברית, רומנית, רוסית
שפות יעד רומנית, רומנית, רומנית, אנגלית, אנגלית
תחומי התמחות

אמנות - דרמה; מדעי החברה;

General, Literature, Theatre, Drama, Social Sciences

שירותים

תרגום

הסמכה לא

מידע עסקי

מדינה Israel
עיר Tel Aviv
כתובת דוא”ל zoyaler@zahav.net.il
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!