Yoel Samuels
שם (אנגלית) Yoel Samuels
שם (עברית) יואל סמיולס
QR Code

שפות

שפות מקור עברית, אנגלית
שפות יעד אנגלית, עברית
תחומי התמחות

Translations, Editing, Proof Reading

שירותים

תרגום

הסמכה לא

מידע עסקי

כתובת דוא”ל sandbtranslators@gmail.com
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

Translating legal documents, editing, proof reading.

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!