Wendy Bar-Yakov
שם (אנגלית) Wendy Bar-Yakov
שם (עברית) וונדי בר--יעקב
QR Code

שפות

שפות מקור עברית
שפות יעד אנגלית
תחומי התמחות

יהדות - שואה, יהדות;

שואה, יהדות, כללי

שירותים

תרגום

הסמכה הכרה

מידע עסקי

נייד 054-4348113
כתובת דוא”ל wendy.baryakov@gmail.com
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!