Shoshana Bormaster
שם (אנגלית) Shoshana Bormaster
שם (עברית) שושנה בורמסטר
QR Code

שפות

שפות מקור עברית
שפות יעד אנגלית
תחומי התמחות

תרגום עסקי - תרגום פיננסי;

תרגומים פיננסיים

שירותים

תרגום

הסמכה הכרה

מידע עסקי

טלפון 02-9974593
Fax 1532-9974593
נייד 052-4532806
כתובת דוא”ל shana@sbbtranslations.com
אתרי בלוגים

מידע נוסף

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!