Sarah Veeder
שם (אנגלית) Sarah Veeder
שם (עברית) שרה וידר
QR Code

שפות

שפות מקור עברית
שפות יעד אנגלית
תחומי התמחות

מדעי החברה; מדעי הרוח;

Social Sciences, Humanities

שירותים

תרגום

הסמכה הכרה

מידע עסקי

עיר הושעיה
כתובת דוא”ל sarahv1@012.net.il
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

Born and bred in Leeds, UK. Living in Israel since 1988. Full-time freelance translator and editor since 2005.

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!