mick1@smile.net.il
שם (אנגלית) mick1@smile.net.il
שם (עברית) מיקי ארגמן
QR Code

שפות

שפות מקור אנגלית, עברית
שפות יעד עברית, אנגלית
תחומי התמחות

תעשייה וטכנולוגיה - רכב; מחשבים - תרגום טכני - לוקליזציה; אינטרנט - לוקליזציה;

Automotive, Mechanics, Localization

שירותים

תרגום

הסמכה הכרה

מידע עסקי

טלפון +972-72-232-0222
כתובת דוא”ל mickey@targum-tech.co.il
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!