Marina Koudloh
שם (אנגלית) Marina Koudloh
שם (עברית) מרינה קודלו
QR Code

שפות

שפות מקור רוסית, אנגלית, עברית, ספרדית, אוקראינית
שפות יעד אנגלית, רוסית, עברית
תחומי התמחות

all except machine engineering

שירותים

תרגום

הסמכה לא

מידע עסקי

כתובת דוא”ל mak_azba@yahoo.com
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!