Maria Victoria Tuya
שם (אנגלית) Maria Victoria Tuya
שם (עברית) מריה ויקטוריה טוז'ה
QR Code

שפות

שפות מקור אנגלית, ספרדית
שפות יעד ספרדית, אנגלית
תחומי התמחות

Medicine, Legal. Healthcare, Subtitiling

שירותים

תרגום

הסמכה לא

מידע עסקי

טלפון +5491149744250
Zip Code C1017
כתובת דוא”ל Mvtuya@hotmail.com
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!