Evelyne Loiterstein
שם (אנגלית) Evelyne Loiterstein
שם (עברית) אוולינה לויטרסטין
QR Code

שפות

שפות מקור עברית, אנגלית, הולנדית, פלמית, גרמנית
שפות יעד עברית, אנגלית, הולנדית
תחומי התמחות

משפטי; תרגום רפואי;

Legal and medical translation

שירותים

תרגום, הגהה, עריכה

הסמכה לא

מידע עסקי

מדינה Israel
עיר בית שמש
טלפון 0508137557
כתובת דוא”ל loiterstein1@gmail.com
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

בעלת מ.א. מאוניברסיטת ליידן, הולנד. אני עוסקת בתרגום בתחום המשפט והרפואה. נוסף על כך, אני בודקת ועורכת תרגומים ונותנת חוות דעת לגבי איכות התרגום של אחרים. איני עוסקת כלל בתרגום טכני אך מבצעת קיו איי-הולנדית בחברות היי-טק. אני מתרגמת גם מאפריקאנס ומצרפתית בתנאי שמדובר בטקסטים קצרים יחסית.

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!