Dena Ordan
שם (אנגלית) Dena Ordan
שם (עברית) דינה אורדן
QR Code

שפות

שפות מקור עברית
שפות יעד אנגלית
תחומי התמחות

יהדות - יהדות; תרגום אקדמי;

Jewish studies

שירותים

תרגום, עריכה

כלי תרגום Microsoft Word
הסמכה לא

מידע עסקי

עיר Jerusalem
כתובת דוא”ל ordan22@gmail.com
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!