David Ben-Nahum
שם (אנגלית) David Ben-Nahum
שם (עברית) דוד בן-נחום
QR Code

שפות

שפות מקור עברית, אנגלית
שפות יעד עברית, אנגלית
תחומי התמחות

עיון

שירותים

תרגום

הסמכה לא

מידע עסקי

מדינה ישראל
עיר ירושלים
טלפון 0523992928
Zip Code 9785102
Address רח ההגנה 3/15
כתובת דוא”ל bennahum@huji.ac.il
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

אני עוסק בתרגום למעלה מארבעים שנה, בעיקר של טקסטים עיוניים ואקדמיים. בין היתר תרגמתי את הספרים "התנגשות הציוויליזציות" מאת סמואל הנטינגטון ו"דיפלומטיה" מאת הנרי קיסינג'ר. כמו כן תרגמתי את סםר הילדים "גדא וביש-גדא" מאת יצחק בשביס-זינגר.

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!