Alan Hercberg
שם (אנגלית) Alan Hercberg
שם (עברית) אלן הרצברג
QR Code

שפות

שפות מקור עברית
שפות יעד אנגלית
תחומי התמחות

תרגום עסקי - כלכלה;

Economics

שירותים

תרגום

הסמכה הכרה

מידע עסקי

נייד 0506200346
כתובת דוא”ל alan.hercberg@gmail.com
אתרים אישיים
אתרי בלוגים

מידע נוסף

Bank of Israel in-house translator 1995-2013

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!