Adit Schlesinger
שם (אנגלית) Adit Schlesinger
שם (עברית) עדית שלזינגר
QR Code

שפות

שפות מקור אנגלית
שפות יעד עברית
תחומי התמחות

תרגום אקדמי;

שירותים

תרגום

כלי תרגום Across
הסמכה לא

מידע נוסף

למדתי תרגום ועריכה במכללת בית ברל ועסקתי בתרגום כ-FREE LANCER.אני בעלת תואר שני ב-INFORMATION SCIENCE מבר אילן. אני עוסקת גם בתמלול

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!