תרגימא – גליון מיוחד – 2011

 

 

 תוכן עניינים

 

  • דבר היו”ר— פסקל אמוזיג-בוקספן
  • כיצד לבחור עכבר ארגונומי — גיל בן טובים
  • המה שהוא המי: על תרגום שורה משיר של מחמוד דרוויש — נתנאל סילברמן
  • קול הסימנים — רוני בן דור, נוגה וייס ועדינה ויזרלביץ
  • עקרונות בתרגום ספרותי — פרופ’ רינה בן-שחר
  • A Note from the Chairwoman
  • The Red T: An Introduction -Matt Grotenstein
  • Do You Obey the Golden Rule of Translation? -Danny Verbov
  • The Coming Translator Shortage: Are We in a Golden Age? -Doug Strock
  • Publishing Your Own Translations -Josephine Bacon

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!