icon
חדשות
image
כנס אגודת המתרגמים 2023 - 27/02 עד 01/03
כנס אגודת המתרגמים 2023 יתקיים בתאריכים מה ה-27/02 עד…...
עוד >
חדשות נוספות
icon
אירועים
פרטים על אירועים קרובים יפורסמו בקרוב
...
עוד >
אירועים נוספים
icon
בלוג
image
מילת השנה העברית – תשפ"ב
. השנה שוב בחרנו את מילת השנה העברית. ההצעות…...
עוד >
רשומות בלוג נוספות
על האגודה

משימה
לקדם את התפתחותם המקצועית של חברי האגודה, לרבות קידום הידע התיאורטי וההתמחות המעשית בענפי התרגום, המתורגמנות והעריכה הלשונית בישראל, וזאת כדי שיוכלו לקוחותיהם ליהנות מתרגומים מקצועיים, מדויקים ואמינים.

חזון
להפוך לנציגה המובילה של קהילת המתרגמים, המתורגמנים והעורכים בישראל.
עוד >

EMAILNEWSLETTER

עדכונים למייל

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!