icon
חדשות
עדכונים נוספים יפורסמו בקרוב
עדכונים נוספים יפורסמו בקרוב...
עוד >
חדשות נוספות
icon
אירועים
כיצד למנף את עסק התרגום שלך באמצעות אתר אינטרנט\ בלוג אישי - אירוע מקוון - 28/05 - 19:00-21:00
ביום שלישי , 28/05/2024, 19:00-21:00 יתקיים אירוע מקוון של אגודת המתרגמים.   סטיבן ריפקינד (אנגלית) - קידום עסק התרגום שלך באמצעות אתר אינטרנט/בלוג אישי. מטרת…...
עוד >
אירועים נוספים
icon
בלוג
כמה מילים על שירותי תרגום ועל מתרגמים
מאת גילה אנסל-בראונר מתרגמים לרוב מתמחים בתחום אחד או יותר -   למשל: תרגום משפטי, תרגום מסמכים אישיים, תרגום מסמכים מעברית לאנגלית, תרגום דוחות כספיים…...
עוד >
רשומות בלוג נוספות
על האגודה

משימה
לקדם את התפתחותם המקצועית של חברי האגודה, לרבות קידום הידע התיאורטי וההתמחות המעשית בענפי התרגום, המתורגמנות והעריכה הלשונית בישראל, וזאת כדי שיוכלו לקוחותיהם ליהנות מתרגומים מקצועיים, מדויקים ואמינים.

חזון
להפוך לנציגה המובילה של קהילת המתרגמים, המתורגמנים והעורכים בישראל.
עוד >

EMAILNEWSLETTER

עדכונים למייל

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!