icon
חדשות
עדכונים נוספים יפורסמו בקרוב
עדכונים נוספים יפורסמו בקרוב...
עוד >
חדשות נוספות
icon
אירועים
image
חמש הרצאות קצרות - אירוע מקוון - 10/04/24 - 19:00
הדוברים: (כל הרצאה תארך כעשר דקות) יוסף מחפוד לוי…...
עוד >
אירועים נוספים
icon
בלוג
כמה מילים על שירותי תרגום ועל מתרגמים
מאת גילה אנסל-בראונר מתרגמים לרוב מתמחים בתחום אחד או יותר -   למשל: תרגום משפטי, תרגום מסמכים אישיים, תרגום מסמכים מעברית לאנגלית, תרגום דוחות כספיים לאנגלית, תרגום טכני, תרגום ספרותי, וכו'. לכן כשמחפשים מתרגם צריך לחפש לא רק לפי צמדי השפות שלהם אלא גם לפי…...
עוד >
רשומות בלוג נוספות
על האגודה

משימה
לקדם את התפתחותם המקצועית של חברי האגודה, לרבות קידום הידע התיאורטי וההתמחות המעשית בענפי התרגום, המתורגמנות והעריכה הלשונית בישראל, וזאת כדי שיוכלו לקוחותיהם ליהנות מתרגומים מקצועיים, מדויקים ואמינים.

חזון
להפוך לנציגה המובילה של קהילת המתרגמים, המתורגמנים והעורכים בישראל.
עוד >

EMAILNEWSLETTER

עדכונים למייל

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!