2018 – כנס יומי של אגודת המתרגמים

photo by Uri Bruck

photo by Uri Bruck

photo by Uri Bruck

photo by Uri Bruck

Inga Michaeli - photo by Uri Bruck

photo by Uri Bruck

John Di Ricco - photo by Uri Bruck

John Di Ricco - photo by Uri Bruck

John Di Ricco - photo by Uri Bruck

John Di Ricco - photo by Uri Bruck

John Di Ricco - photo by Uri Bruck

John Di Ricco - photo by Uri Bruck

Inga Michaeli - photo by Uri Bruck

photo by Uri Bruck

 

The conference website: conf.ita.org.il

QUESTIONS? COMMENTS? Email conf@ita.org.il

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!