תרגימא – גליון מיוחד – פברואר 2015

 

 

תוכן עניינים

  • Coming to Israel – A family pilgrimage – Anne Diamantidis
  • Ladino: “Severely Endangered” yet popular – Daniel Santacruz
  • Yes, You Have to Market Your Services. Yes, You Can Do It Yourself! - Hilary Faverman
  • In Search of the Fair Fee – Danilo Nogueira & Kelli Semolini
  • 5 Ways to Get Paid Without a Hassle – Leah Aharoni
  • “Word after word”: the role of translators in the fight against Ebola – Anne Diamntidis
  • Would you like to be more productive, reduce your stress and feel more in control? - Bryna Lee Jacobson
  • גרונמן נגד אלתרמן: על המחזה שלמה המלך ושלמי הסנדלר – יובל הולצמן
  • פתגמי העולם חוכמת האנושות – ד"ר ריקרדו בלנק

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!