• >
  • מילת השנה העברית תשפ"ב

מילת השנה העברית תשפ"ב

by ITA chair | אוקטובר 2nd, 2022

 

עם סיום שנת תשפ”באגודת המתרגמים שוב בוחרת את מילת השנה העברית.

בתום כל שנה אזרחית יש אי אילו ארגונים שבוחרים את מילת השנה שלהם.

בשנים קודמות בחרנו בתום כל שנה את המילה העבריתלפי השנה העברית,

השנה אנחנו ממשיכים בכך.

מילת השנה יכולה להיות מלה או ביטוי שגור.

מקבלים הצעות מכולם (גם חברי אגודהוגם מי שאינם חברי אגודה).

ההצעות יפורסמו לחברי האגודה – וחברי האגודה יבחרו מבין ההצעות.

המילה (או ביטוישאנחנו מחפשים הם:

– מילה/ביטוי חדשים או שתפסו פופולריות בשנה החולפת

– מילה/ביטוי שהיה בהם שימוש נרחב בשנה החולפת

– מילה/ביטוי שמאפיינים את השיח הציבורי של השנה החולפת

את ההצעות יש לשלוח לכתובת woty@ita.org.il

.לא יאוחר מתאריך 7 באוקטובר בחצות.

ב-11 באוקטובר יפורסמו ההצעות וחברי האגודה יוכלו לבחור מביניהן את מילת השנה העברית של אגודת המתרגמים. ההצבעה תהיה למשך שבועיים.

מה בחרנו בשנים קודמות:

מילת השנה העברית תש"פ

מילת השנה העברית תשע"ט

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!