• >
  • מילת השנה העברית – עם סיום תשפ"א

מילת השנה העברית – עם סיום תשפ"א

by ITA chair | ספטמבר 6th, 2021

 

עם סיום שנת תשפ”א, אגודת המתרגמים שוב בוחרת את מילת השנה העברית.

בתום כל שנה אזרחית יש אי אילו ארגונים שבוחרים את מילת השנה שלהם.

בשנתיים הקודמות בחרנו בתום כל שנה את המילה העברית, לפי השנה העברית,

השנה אנחנו ממשיכים בכך.

מילת השנה יכולה להיות מלה או ביטוי שגור.

מקבלים הצעות מכולם (גם חברי אגודה, וגם מי שאינם חברי אגודה).

ההצעות יפורסמו לחברי האגודה – וחברי האגודה יבחרו מבין ההצעות.

המילה (או ביטוי) שאנחנו מחפשים הם:

מילה/ביטוי חדשים או שתפסו פופולריות בשנה החולפת

מילה/ביטוי שהיה בהם שימוש נרחב בשנה החולפת

מילה/ביטוי שמאפיינים את השיח הציבורי של השנה החולפת

את ההצעות יש לשלוח לכתובת woty@ita.org.il ( או בתגובה לפירסום זה)

לא יאוחר מתאריך 29 בספטמבר בחצות

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!