כנסים קודמים

2020 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – בית ציוני אמריקה, תל אביב 

2019 – מסיבת התה של את"י, יום הרצאות – כבר המכביה, רמת גן.

2018 – כנס יומי של אגודת המתרגמים בישראל – בית ציוני אמריקה, תל אביב.

2017 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – בית ציוני אמריקה, תל אביב.

2016 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – קראון פלאזה,ירושלים.

2015 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – קראון פלאזה, ירושלים.

2014 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – הרצליה.

2012 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – קראון פלאזה, ירושלים.

2011 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – קראון פלאזה, ירושלים.

2010 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – קראון פלאזה, ירושלים

2009 – כנס אגודת המתרגמים בישראל.

2008 – כנס אגודת המתרגמים בישראל.

2007 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – חיפה.

2006 – כנס אגודת המתרגמים בישראל.

2005 – כנס אגודת המתרגמים בישראל – חיפה.