יום התרגום הבינלאומי

יום התרגום הבינלאומי נחגג מדי שנה ב-30 בספטמבר.

ביום ד', 30 בספטמבר, ב -20:00 נקיים הרצאה מקוונת:

הרצאה מקוונת – 30 בספטמבר – "אבל בבקשה בבקשה בבקשה, תתרגמו לעברית !" – תמר עילם-גינדין