יום התרגום הבינלאומי

יום התרגום הבינלאומי נחגג מדי שנה ב-30 בספטמבר.