טופס הרשמה

פרטים אישיים ויצירת קשר

לא ניתן לשנות את שם המשתמש

סיסמה

תמונה

תמונת משתמש

פרטים אישיים

כתובת

פרטי התקשרות

הצג בפרופיל

שפות, כלים, שירותים

שפות מקור

שפות יעד

שפות מקור

שפות יעד

כלי תרגום

שירותים

תחומי התמחות

תחום עיקרי

תחום משני

תחום עיקרי

תחום משני

תחום עיקרי

תחום משני

תחום עיקרי

תחום משני

מדיה חברתית

פרטי תשלום

סוג חבר*

תשלום חברות לשנה קלנדרית אחת (1 בינואר - 31 בדצמבר 2024)

-

חברות לסטודנטים

(רק לסטודנטים בהווה במוסדות אקדמיים מוכרים)

: 200.00 ש"ח
-

חברת לאזרחים ותיקים

(לבני 60 ומעלה ביום ההרשמה)

: 300.00 ש"ח
-

חברות רגילה

: 400.00 ש"ח

המחיר מחושב מהתאריך הנוכחי*

ניתן לשלם את דמי החבר מדי שנה החל מה-1 בינואר ועד ה-31 בדצמבר*

אופן תשלום

הערות

loading

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!