• >
  • האסיפה הכללית 2022 והמעמת (debate) השנתי הרביעי

האסיפה הכללית 2022 והמעמת (debate) השנתי הרביעי

by ITA chair | יוני 8th, 2022

 

האסיפה הכללית של אגודת המתרגמים תתקיים ביום שני, 13/06/2022.
האסיפה תתקיים כאירוע משולב (היברידי) – כאשר החלק הפיזי/חי של האירוע יתקיים בבית ציוני אמריקה בתל אביב
והמשתתפים המקוונים יצטרפו בזום.
לפני האסיפה נקיים את המעמת (debate) השנתי הרביעי. הנושא הפעם:"מעבר לפן החוקי, האם פרסום תעריפים מומלצים על ידי אגודת המתרגמים מועיל לחברי האגודה?"
מנחה: מיכאלה זיו
בעד: אורי ברוק
נגד: פרי זמק
האירוע כולו יהיה חינם לחברי אגודת המתרגמים. למעמת יוכלו להרשם בתשלום גם מי שאינם חברי אגודה. אנחנו מבקשים גם מחברי אגודה להרשם כדי שתהיה לנו הערכה כמה אנשים מגיעים.
רשימת המועמדים לועד המנהל ולועדת הביקורת
סדר יום ולוח זמנים:
16:30-17:00: הרשמה והתכנסות
17:00-17:10: פתיחת האסיפה ודחייתה לשעה 18:50
17:10-18:00: המעמת השנתי הרביעי
18:00-18:50: ארוחה חלבית
18:50-20:00: אסיפה כללית
הנושאים שעל סדר היום:
מינוי יו"ר האסיפה
דוח היו"ר: סקירת הפעילויות של השנה החולפת
הצגת הדוחות הכספיים לשנת 2021
דוח ועדת ביקורת
אישור דוחות 2021
מינוי רו"ח יצחק דרוזין כמבקר לשנת 2022
דיון (כולל הצעות לדיון מחברי האגודה(
בחירות לועד ולועדת הביקורת
רשימת המועמדים לועד המנהל ולועדת הביקורת

בקשה לתרגום

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

נתוני שדה לא חוקיים!

שליחת הבקשה הצליחה!