• >
  • הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שניה

הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שניה

by ITA chair | April 26th, 2020

 

הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שניה

The PDF can be viewed online.

It can also be downloaded and read on your computer or device.

 

 

 

 

 

 

View Fullscreen