• >
  • הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שניה

הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שניה

by ITA chair | April 26th, 2020

 

הסבר מפורט על תוכנית האוצר לפיצוי לעצמאים ובעלי שליטה – פעימה שניה

The PDF can be viewed online.

It can also be downloaded and read on your computer or device.

 

 

 

 

 

 

Request for translation

Invalid field data!

Invalid field data!

Invalid field data!

Invalid field data!

Invalid field data!

Invalid field data!

Invalid field data!

Invalid field data!

Invalid field data!

Invalid field data!

Successful sending of request!