icon
חדשות
איך מקבלים את המענק לעצמאים? מדריך להתחברות ולרישום לאזור האישי ברשות המיסים
סרטון הדרכה שהוכן על ידי יוע״מ ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המסיוע״מ דנה זטלאוי-כהן, סגנית נשיא הלשכה  אם הסרטון לא מופיע פה, נא ליחצו על  הקישור לסרטון…...
עוד >
חדשות נוספות
icon
אירועים
אין אירועים בזמן הקרוב
...
עוד >
אירועים נוספים
icon
בלוג
האתגרים בתרגום משפטי
מאת יעל סגלמתרגמת משפטיתפורסם לראשונה : האתגרים בתרגום משפטי האתגר הברור ביותר בתרגום משפטי הוא מונחים. השפה המשפטית שונה מאד משפת היום-יום. יש בה הרבה…...
עוד >
רשומות בלוג נוספות
על האגודה

משימה
לקדם את התפתחותם המקצועית של חברי האגודה, לרבות קידום הידע התיאורטי וההתמחות המעשית בענפי התרגום, המתורגמנות והעריכה הלשונית בישראל, וזאת כדי שיוכלו לקוחותיהם ליהנות מתרגומים מקצועיים, מדויקים ואמינים.

חזון
להפוך לנציגה המובילה של קהילת המתרגמים, המתורגמנים והעורכים בישראל.
עוד >