כנס

מחיר לחברי אגודת המתרגמים/איגוד אנשי הספר : 200 ש"ח ליום
המחיר למי שאינו חבר אחד משני האירגונים : 300 ש"ח ליום
עלות :
ש"ח
שלחו צ’ק לכתובת: אגודת המתרגמים בישראל, ת”ד 16115, תל אביב 6116002
אנא צרפו את השם בו נרשמתם באתר אם הוא שונה מזה הרשום על הצ’ק!
נא לא לשלוח את הצ’ק בדואר רשום. הדבר יעכב באופן משמעותי את הטיפול ברישומכם.
לתשומת לבכם: אגודת המתרגמים אינה אחראית לעיכובים הנגרמים בגלל דואר ישראל!
הפקדה ישירה לחשבון הבנק שלנו:
בנק דיסקונט (11), סניף כנפי נשרים (331), חשבון 1790317
אנא הודיעו לנו באימייל ita.renewals@gmail.com שהפקדתם את דמי החבר כדי שנוכל לשייך את ההפקדה לפרופיל שלכם!
גם מי שאין לו חשבון Paypal יכול לשלם באמצעות כרטיס אשראי