מילת השנה העברית

אגודת המתרגמים בוחרת השנה את מילת השנה העברית.

בתום כל שנה אזרחית יש אי אילו ארגונים שבוחרים את מילת השנה שלהם. השנה החלטנו לבחור את מילת השנה שלנו.
רק שאנחנו בוחרים את מילת השנה העברית.
בוחרים מילה עברית, ועל פי השנה העברית.
מלת השנה יכולה להיות מילה או ביטוי שגור.
מקבלים הצעות מכולם (גם חברי אגודה, וגם מי שאינם חברי אגודה).
ההצעות יפורסמו לחברי האגודה - וחברי האגודה יבחרו מבין ההצעות.
המילה (או ביטוי) שאנחנו מחפשים הם:


- מילה/ביטוי חדשים או שתפסו פופולריות בשנה החולפת
- מילה/ביטוי שהיה בהם שימוש נרחב בשנה החולפת
- מילה/ביטוי שמאפיינים את השיח הציבורי של השנה החולפת

את ההצעות יש לשלוח לכתובת woty@ita.org.il
לא יאוחר מתאריך 28 בספטמבר בחצות.

אפשר גם להוסיף הסבר להצעה.
אופן הבחירה מתוך ההצעות יפורסם בהמשך.