ועדות

באגודה פועלות מספר ועדות, כולל ועדות משנה המתכנסות לפי הצורך כדי לדון בנושאים מסוימים, כגון “תרגימא” והסמכה.

האסיפה הכללית הינה הגוף השולט, והיא קובעת את מדיניות האגודה ושיטות העבודה על-פי הצבעה וברוב קולות. האסיפה הכללית בוחרת את תשעת חברי הוועד המנהל ואת שלושת חברי ועדת הביקורת.

הוועד המנהל אחראי לכל ענייני האגודה. הוועד מכהן בתפקידו שנה אחת. יו”ר הוועד, הסגן, המזכיר והגזבר נבחרים על-ידי הוועד מבין תשעת חבריו. החלטות הוועד מתקבלות בהצבעת רוב. בכוחו של הוועד למנות ועדות משנה, ובכללן ועדה המפקחת על מינוי מועמדים לבחירות הבאות.

ועדת הביקורת הינה הגוף המפקח על האגודה. בסמכותה לבקר את העניינים הכספיים והכלכליים של האגודה ולהגיש את המלצותיה לאסיפה הכללית.

 

חברי הוועד המנהל לשנת 2017-2018:

שריתה קראוס – יו”ר

ליאת נוי – סגנית יו”ר

גלעד לוריא – גזבר

רחלי קרמר – מזכירה

אלירם ברוידא – אחראי אירועים חודשיים

 עדה לוינסקי

מורד עליאן

גילה אנסל בראונר

 

חברי ועדת ביקורת לשנת 2017-2018:

נינה דייויס

מרשה בראון

ג’נט לרנר 

  

בנוסף, ישנם חברים באגודה המשמשים בתפקידים שונים, אך אינם חברים בועד:

מיכאלה זיו – רכזת תכנית ההכרה וההסמכה