גדעון טורי ז”ל

by ITA chair | October 5th, 2016

 

אגודת המתרגמים בישראל מרכינה ראש על פטירתו של פרופ’ גדעון טורי, מחלוצי מחקר התרגום בארץ ובעולם.
גדעון טורי היה אחד האבות המייסדים של מחקר התרגום כדיסציפלינה אקדמית עצמאית, העורך המייסד של כתב העת החלוצי Target, ואחד מחוקרי התרגום המשפיעים בעשורים האחרונים. פועלו המחקרי הניח את התשתית הרעיונית והפורמלית לדיון בתרגום בראש ובראשונה בהקשריו החברתיים והתרבותיים, וזאת מתוך נקודת-מבט תיאוּרית-היסטורית ולא שיפוטית. עבודתו פורצת הדרך בשנות השבעים והשמונים בישרה את המפנה התרבותי והסוציולוגי במחקר התרגום בשנות התשעים ובראשית המאה ה-21. בנועם-ההליכות האופייני לו, לימד דורות של סטודנטים ישראלים בתחום התרגום.
אנו שולחים את תנחומינו למשפחה.

Comments are closed.